fbpx

Kiểm Tra An Ninh

KIỂM TRA AN NINH

Nhằm hướng tới một giải pháp bảo mật, an ninh linh hoạt và đáng tin cậy, các thiết bị Kiểm tra an ninh của ZKTeco được xây dựng trên một hệ thống anh ninh toàn diện, bao gồm Kiểm tra người, Kiểm tra hàng hóa và Kiểm tra phương tiện