fbpx

Kiểm Tra An Ninh

KIỂM TRA AN NINH

Nhằm hướng tới một giải pháp bảo mật, an ninh linh hoạt và đáng tin cậy, các thiết bị Kiểm tra an ninh của ZKTeco được xây dựng trên một hệ thống anh ninh toàn diện, bao gồm Kiểm tra người, Kiểm tra hàng hóa và Kiểm tra phương tiệnCổng Dò Kim Loại & Điện Thoại Thông Minh MDS100

Cổng Dò Kim Loại & Điện Thoại Thông Minh

  &#8811 Phát hiện điện thoại thông minh (chế độ BẬT / TẮT), đồng hồ thông minh và vật liệu bằng kim loại

  &#8811 Công nghệ vi xử lý hỗ trợ tốc độ thông lượng cao với 50 người mỗi phút

  &#8811 100 mức độ nhạy có thể điều chỉnh cho mỗi vùng phát hiện

  &#8811 An toàn cho phụ nữ mang thai và người sử dụng máy trợ tim

  &#8811 Thế kế đơn giản, dễ dàng di chuyển và lắp ráp nhanh chóng

Hệ Thống Kiểm Tra An Ninh ZKBio Security

ZKBio SIS

  &#8811 Tích hợp quản lý đa thiết bị

  &#8811 Phân quyền

  &#8811 Đa dạng format báo cáo

  &#8811 Giám sát thiết bị trực tuyến

  &#8811 Điều khiển từ xa độ trễ thấp