fbpx

Visible Light

THIẾT BỊ VISIBLE LIGHT

Công nghệ nhận diện khuôn mặt Visible light là công nghệ mới & tiên tiến được ZKTeco sử dụng vào trong các thiết bị Kiểm soát truy cập & Chấm công. Việc sử dụng Ánh sáng khả biến (hay Ánh sáng nhìn thấy) thực hiện giao tiếp nhanh hơn, nhận diện ở khoảng cách xa hơn giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ lưu lượng truy cập.Thiết Bị Chấm Công Kiểm Soát Cửa SpeedFace M4

SpeedFace M4

  &#8811 Sử dụng công nghệ Visible Light

  &#8811 Thuật toán chống giả mạo tiên tiến

  &#8811 Nhiều phương thức nhận diện

  &#8811 Bổ sung ánh sáng với độ sáng có thể điều chỉnh

  &#8811 Góc nhận diện lòng bàn tay rộng

Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào Chấm Công SpeedFace-V5L

SpeedFace-V5L

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt visible light

  &#8811 Thuật toán chống giả mạo tiên tiến

  &#8811 Nhiều phương pháp xác minh: khuôn mặt, thẻ, vân tay, mật khẩu

  &#8811 Mô-đun thẻ tùy chọn: thẻ 13.56MHz IC

  &#8811 Dung lượng 6,000 mẫu khuôn mặt

Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào & Chấm Công SpeedFace-V4L

SpeedFace-V4L

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt visible light

  &#8811 Thuật toán chống giả mạo tiên tiến

  &#8811 Nhiều phương pháp xác minh: khuôn mặt, lòng bàn tay, thẻ, mật khẩu

  &#8811 Dung lượng khuôn mặt 800

  &#8811 Dung lượng lòng bàn tay 800

Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào Nhận Diện Khuôn Mặt RevFace 15

RevFace 15

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt chủ động

  &#8811 Công nghệ chống giả mạo tiên tiến

  &#8811 Tốc độ nhận diện nhanh < 1s

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt cho nhiều người cùng lúc

SpeedFace – V5L[QR][TD] Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào Nhận Diện Khuôn Mặt Đeo Khẩu Trang & Phát Hiện Nhiệt Độ

SpeedFace – V5L [QR][TD]

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang

  &#8811 Đo nhiệt độ cơ thể

  &#8811 Khoảng cách đo nhiệt độ: 30 đến 50cm

  &#8811 Nhiều phương pháp xác minh: Khuôn mặt / Lòng bàn tay / Mã QR / Thẻ / Mật khẩu

SpeedFace – V5L[QR] Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào Nhận Diện Khuôn Mặt Đeo Khẩu Trang & Quét Mã QR

SpeedFace – V5L [QR]

  &#8811 Quét mã vạch 2D: Mã QR, PDF417, Ma trận dữ liệu, MicroPDF417, Aztec

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt bằng công nghệ Visible Light

  &#8811 Xác minh khuôn mặt cho các cá nhân đeo khẩu trang

  &#8811 Nhiều phương pháp xác minh: Khuôn mặt / Lòng bàn tay / Mã QR / Thẻ / Mật khẩu

SpeedFace – V4L [TI] Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào Phát Hiện Nhiệt Độ & Hình Ảnh Nhiệt, Nhận Diện Khuôn Mặt & Lòng Bàn Tay

SpeedFace-V4L [TI]

  &#8811 Phát hiện khẩu trang

  &#8811 Khoảng cách đo nhiệt độ: 30cm to 120cm

  &#8811 Nhiều phương pháp xác minh: khuôn mặt, lòng bàn tay, thẻ, mật khẩu, QR

  &#8811 Tốc độ phát hiện nhiệt độ nhanh 0.1s

  &#8811 Công nghệ không tiếp xúc giảm thiểu rủi ro truyền nhiễm

Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào Nhận Diện Khuôn Mặt MiniAc Plus

MiniAc Plus

  &#8811 Chủ động nhận diện khuôn mặt

  &#8811 Chống giả mạo thế hệ mới

  &#8811 Nhận diện tốc độ cao

  &#8811 Góc nhận diện rộng

  &#8811 Nhận diện không chạm

Thiết Bị Chấm Công Nhận Diện Khuôn Mặt – EFace 10

EFace 10

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt công nghệ Visible Light

  &#8811 Nhiều phương pháp xác minh: Khuôn mặt / Mật khẩu / Thẻ

  &#8811 Nhiều module thẻ: thẻ IID125KHz (EM) / thẻ IC 13.56MHz

  &#8811 Pin sạc dự phòng: ít nhất 2 tiếng để sạc đầy & 4 giờ để sạc lại

  &#8811 Công nghệ chống giả mạo tiên tiến

RevFace15 [TI] Thiết Bị Chấm Công Kiểm Soát Cửa Nhận Diện Khuôn Mặt

RevFace 15 [TI]

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt chủ động

  &#8811 Công nghệ chống giả mạo tiên tiến

  &#8811 Tốc độ nhận diện nhanh < 1s

  &#8811 Nhận diện khuôn mặt khẩu trang & đo thân nhiệt nhiều người cùng lúc

Thiết Bị Kiểm Soát Cửa Ra Vào & Chấm Công Mini AC

Kiểm Soát Cửa Ra Vào & Chấm Công Mini AC

  &#8811 Nhận dạng khuôn mặt sử dụng công nghệ Visible Light 

  &#8811 Thuật toán chống giả mạo tiên tiến

  &#8811 Nhiều phương thức xác minh: Khuôn mặt /Lòng bàn tay/ Thẻ /Mật khẩu 

  &#8811 Dung lượng: 1000 mẫu khuôn mặt, 1000 mẫu vân tay

FaceKiosk-H13C & H13C[TD] Thiết Bị Nhận Diện Khuôn Mặt Đa Năng

FaceKiosk-H13C Series

  &#8811 Mô-đun thẻ MF, vân tay, máy in vé và máy quét mã QR

  &#8811 Mô-đun phát hiện nhiệt độ (Tùy chọn)

  &#8811 Khoảng cách đo nhiệt độ: 30 ~ 50 cm

  &#8811 Tính linh hoạt và khả năng thích ứng mạnh trong các ứng dụng


 • 1
 • 2